Späť do obchodu

Registrácia

Potvrdenie o prijatí reklamácie

Internetového obchodu www.bboom.sk

Adresa pre komunikáciu:

V-P 2 s.r.o.,Trebuľa 1595/16, Sliač 962 31, Slovenská republika

Označenie kupujúceho:

Číslo reklamácie:

Dátum uplatnenia reklamácie:

Dátum prijatia reklamovaného tovaru:

Popísaná vada tovaru:

Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie kupujúcim:

 

 

…………………………………

Pečiatka a podpis predávajúceho

 

 

 

PROTOKOL O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

Internetového obchodu www.bboom.sk

Adresa pre komunikáciu: V-P 2 s.r.o.,Trebuľa 1595/16, Sliač 962 31, Slovenská republika

Označenie kupujúceho:

Číslo reklamácie:

Dátum uplatnenia reklamácie:     

Dátum prijatia reklamovaného tovaru:                    

Dátum vybavenia reklamácie:

Popísaná vada tovaru:

 

Reklamácia:             □ bola uznaná         □ bola zamietnutá

Spôsob vybavenia reklamácie v prípade jej uznania:

□ výmena za nový kus  

□ vrátenie peňazí

□ Zľava z kúpnej ceny

□ Oprava: ..................................................................................................................................................

□ Iné:..........................................................................................................................................................

Vyjadrenie predávajúceho:

 

V prípade ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a tá bola zamietnutá spotrebiteľ môže zaslať výrobok na odborné posúdenie na adresu:

....................................................................................................................................................................

V prípade zamietnutia reklamácie, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, tvorí prílohu tohto protokolu odborné posúdenie.

                                                                                                                      

………………………………        

 Pečiatka a podpis